Zoeken naar foto's

Vignette Gemeente Den Haag

Statistieken

  • 1254 Scholen
  • 13569 Klassen
  • 339725 Personen

Laatst toegevoegd

Algemene literatuur

Algemene werken betreffende onderwijs in Den Haag:

Lijst der inrichtingen van openbaar en bijzonder voorbereidend hooger-, middelbaar-, gewoon lager-, uitgebreid lager-, buitengewoon lager-, voorbereidend-, vervolg-, nijverheidsonderwijs enz. in de Gemeente 's-Gravenhage. Den Haag, Ten Hagen, 1922-1941 (P 4911.0) Voortgezet als: Gids voor het openbaar- en bijzonder onderwijs in de Gemeente 's-Gravenhage.

Gids voor het openbaar en bijzonder onderwijs in de gemeente 's-Gravenhage, 1942-1966 (P 4911.0). Voortzetting van: Lijst der inrichtingen van openbaar en bijzonder ...  Voortgezet als: Scholengids openbaar en bijzonder onderwijs te 's-Gravenhage.

Scholengids openbaar en bijzonder onderwijs 's-Gravenhage, [1971]-1992 (P 4915.0). Voortzetting van: Gids voor het openbaar- en bijzonder onderwijs in de Gemeente 's-Gravenhage.

75 Jaren geschiedenis: jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Scheveningen / H. Renger. - Scheveningen, 1954. (S w 35)

Ontstaan en groei van het katholiek onderwijs te 's-Gravenhage : geschetst binnen de ontwikkeling van de haagse katholieke bevolking sinds 1840 / N. de Rooij. -  Den Haag, 1967
(Uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Sint Willibrordus-Vereniging 1842-1967)

Een eeuw de school lokaal; de geschiedenis van de Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs op Scheveningen / Bert Stamkot. [Scheveningen], 1995. (studiezaal HGA rubriek 12)
Grepen uit 135 jaar christelijk onderwijs te 's-Gravenhage. - Den Haag, 1984

Grepen uit de geschiedenis van de scholen der Hervormde Gemeente te 's -Gravenhage 1843-1977 en van de scholen uitgaande van de Christelijke MULO Vereniging te 's-Gravenhage 1905-1977 / J.L Troost en W.C. de Kruyf. - 's-Gravenhage: Stichting Christelijk Onderwijs te 's-Gravenhage, 1984. (HGA-bibliotheek: 18C I 86)

150 jaar Sint Willibrordus-Vereniging / W.M. Seuren. -  's-Gravenhage, 1992. (studiezaal HGA rubriek 12)

Overzicht Haagse Scholen: handleiding en indexen openbare scholen 1852-1991 / Jan van Wandelen. - Haags Gemeentearchief, 1992 (studiezaal HGA rubriek 12)

Haagse Scholen: schoolgebouwen door de jaren heen. - Den Haag: Dienst OCW Gemeente Den Haag, [1994?]. (studiezaal HGA rubriek 12)

Barrières voor meisjesonderwijs: besluitvorming ten aanzien van voortgezet onderwijs aan meisjes in Den Haag en Rotterdam van 1850-1920 / M.A. Beukenholdt-ter Mors. -  Eburon. Delft. 1998.

Jong geleerd: drie eeuwen joodse jeugd in Den Haag / I.B. van Creveld.  - Den Haag, De Nieuwe Haagsche,  [2003]. (studiezaal HGA rubriek 12)

De Haagse school; architectuur om in te leren / Dorine van Hoogstraten. -  Z.pl.: NAi, 2006.

150 jaar Broeders van Maastricht en de Vincentiusscholen in Den Haag : het verhaal gaat door.../ Marry Remery-Voskuil. - Voorburg, Ohis Research [2011]. (HGA-Bibliotheek I h 19).

  • De scholen van de Zusters van Liefde in Den Haag en het Willibrordushuis in de Oude Molstraat/ Marry Remery-Voskuil. - Voorburg, Ohis Research [2012]. (HGA-Bibliotheek D t 26)