Zoeken naar foto's

Vignette Gemeente Den Haag

Statistieken

 • 1254 Scholen
 • 13569 Klassen
 • 339725 Personen

Laatst toegevoegd

Maria Regina opleiding (1953-1973) voor kleuterleidsters

Adresgegevens

 • Maria Regina opleiding (1953-1973) voor kleuterleidsters
  Vormschool voor bewaarschoolonderwijzeressen
 • Hoefkade 322
  Den Haag
 • Oude Molstraat 37 en 36, Hoefkade 322, Hongarenburg 168

Historisch overzicht

1909 Start van de cursus voor de opleiding van bewaarschoolleraressen in het Willibrordus Gesticht in de Oude Molstraat 35-37. Tot 1946 vooral voor de examens als frobelonderwijzeres.

1913 Zuster Paciane wordt lid van de plaatselijke commissie voor bewaarschoolopleidingen.

1946 Start van een cursus voor montessori-onderwijs.

1953 De opleidingen voor frobelleidsters A en B worden verplaatst naar de Hoefkade 322.

1955 Invoering van de kleuteronderwijswet.

1958 De eerste 56 kandidaten slagen voor het nieuwe examen A en 46 voor de hoofdakte B.

1973 Verhuizing naar gebouw in de Hongarenburg.

1978 Integratie projecten met de Pedagogische Academie. 

1983 Fusie met de PA Cor Mariae e.v.

Schoolbestuur
Sint Willibrordus Vereniging (1909-1983)

Schoolhoofden-Directies
zr. Eugenie Cullen (tot 1959?)
zr. Theresina Bröring (-1966) 
Th.E. Schoemakers (1966-1967 )
P.J. Barten (1967-1969)
mw. M.M. van Gein (1969-1976)
mr. G.A.A.M. Custers (1976-1983)

MR

BronnenM. Remery HGA Lucas Onderwijs bnr 963, inv nr. 2-5 Notulen SWV; nr. 1568 Kronieken Zusters van Liefde 1842-1962 (originelen aanwezig in het Archief van De Zusters Oude Dijk in Tilburg); nr.46-474;

Boeken
drs. W.M. Seuren, Sint Willibrordus Vereniging 's-Gravenhage 1842-1992. Beeld van een schoolbestuur. Den Haag 1992.

 

Rector N. de Rooij - Ontstaan en groei van het katholiek onderwijs te 's-Gravenhage, geschetst binnen de ontwikkeling van de Haagse katholieke bevolking sinds 1840. Uitgave t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Sint Willibrordus Vereniging 1842-1967.

 

Marry Remery-Voskuil (2012). De scholen van de Zusters van Liefde in Den Haag en het Willibrordushuis in de Oude Molstraat. Voorburg. Ohis Research.

Herinneringen aan deze school (1)

 1. 13-07-2011 08:22:25 Reactie door Judith Schoemaker
  Mijn vader Theo Schoemaker is korte tijd directeur geweest van de opleidingsschool voor Kleuterleidsters. Daarna is hij helaas ziek geworden. Inmiddels is mijn vader overleden. Wie herinnert zich mijn vader nog?

Website in alleen lezen, we zijn hard bezig met een nieuwe versie van deze website.